Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

AngelineeV
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
AngelineeV
2439 f491 390
Reposted fromscorpix scorpix viamysteryblackcat mysteryblackcat
AngelineeV
0728 17c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
2772 139c 390
Reposted frombrumous brumous viathatwasntadream thatwasntadream

February 19 2017

AngelineeV
AngelineeV
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viawrazliwa wrazliwa
AngelineeV
0959 d4f0 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viawrazliwa wrazliwa
AngelineeV
4287 78f5 390
Reposted fromkerosine kerosine viasoSad soSad

June 04 2015

AngelineeV
1185 42fc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
7128 0c7f 390
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
AngelineeV
Reposted fromheima heima viajointskurwysyn jointskurwysyn
AngelineeV
5803 ec12 390
Świetlicki.
AngelineeV
7175 3103 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viajustinne justinne
AngelineeV
4495 596a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustinne justinne

May 24 2015

7912 392d 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaHopeKaris HopeKaris
AngelineeV
4059 dd99 390
Reposted fromretaliate retaliate viahumane humane
AngelineeV
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania. (...) Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber
Reposted fromMissMurder MissMurder viafatu fatu
AngelineeV
4012 998b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
AngelineeV
2768 c1b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl